Ưu điểm
Ưu điểm của Snappy Express
  • Miễn phí giao lại nhiều lần nếu lần đầu giao không thành công.
  • Miễn phí thu hộ với toàn bộ đơn hàng.
  • Thời gian đối soát, chuyển tiền trả shop linh hoạt.
  • Miễn phí thay đổi thông tin số tiền thu hộ, địa chỉ giao hàng, thông tin người nhận...
  • Hỗ trợ giao hàng 1 phần: Hỗ trợ mang nhiều mẫu (size, màu,...) để người nhận xem tuỳ chọn, tính phí bằng 1 đơn hàng.
Copy link