Yêu cầu hỗ trợ

Giúp bạn theo dõi trạng thái các yêu cầu hỗ trợ của mình đang được xử lý như thế nào
Lưu ý: Tại đây bạn chỉ có thể theo dõi các Yêu cầu hỗ trợ đã được tạo trước , để tạo yêu cầu hỗ trợ cho đơn hàng của bạn, vui lòng chọn phần Quản lý vận đơn, chọn úng đơn hàng bạn muốn được hỗ trợ và nhấn vào phần Yêu cầu hỗ trợ và Khiếu nại ở góc bên phải màn hình.
Các yêu cầu hỗ trợ và trạng thái
Để tìm kiếm Yêu cầu hỗ trợ đã từng tạo của một đơn hàng, vui lòng điền thông tin vào ô tìm kiếm
Tìm kiếm Yêu cầu hỗ trợ
Để xem chi tiết đơn hàng, bạn chỉ cần nhấn vào Mã vận đơn
Chọn vận đơn
Thông tin chi tiết đơn hàng và mã vận đơn hoàn (nếu có)
Hành trình của đơn hàng
Bạn có thể ghi chú hoặc trao đổi với Nhân viên chăm sóc khách hàng của Snappy tại đây
Trao đổi với Snappy
Và đừng quên ánh giá chất lượng dịch vụ xử lý các Yêu cầu hỗ trợ và Khiếu nại của Snappy
Đánh giá chất lượng dịch vụ Snappy