Tạo đơn hàng loạt
Bạn có thể tạo đơn hàng loạt bằng File Excel tại đây
Gợi ý: Bạn có thể tạo đơn tự động bằng việc kết nối API Snappy với phần mềm quản lý kho hàng của bạn.
Tạo đơn hàng

Bước 1: Chọn kho hàng

Chọn kho hàng
Tính năng cài đặt nâng cao cho phép tự động điền tỉnh, thành phố cho các đơn hàng thiếu tỉnh, thành phố trong phần địa chỉ. Nhờ đó giảm bớt các thao tác thủ công cho bạn.
Ví dụ: - Khi bạn chọn tỉnh, thành phố mặc định là Hà Nội
- Địa chỉ nhận hàng trong File xcel thiếu tỉnh, thành phố là: số 10 ngõ 11/12/13 Thụy Khuê
--> Hệ thống sẽ tự động ghi nhận địa chỉ của đơn hàng là: số 10 ngõ 11/12/13 Thụy Khuê, Hà Nội
Cài đặt nâng cao
Hệ thống cũng sẽ tự động nhận diện địa chỉ để phân vào các mục: Tỉnh/Thành phố, Quận/huyện, Phường/

Bước 2: Tải File mẫu xuống và Chọn File Excel đơn hàng để tải

Tạo đơn bằng File Excel
File Excel đơn hàng
Hướng dẫn nhập thông tin vào File Excel

Bước 3: Chọn cấu hình cho các đơn

Các cấu hình của đơn hàng
Tạo và xoá đơn
Các trường thông tin bị thiếu