Danh sách trả hàng

Giúp chủ cửa hàng kiểm soát các đơn đã và đang hoàn
Danh sách các ca trả hàng
Chọn 1 ca để xem chi tiết
Chi tiết các đơn hàng hoàn trả về cho Shop theo từng trạng thái