Tạo phương thức thanh toán

Tạo phương thức thanh toán tại đây

Bước 1: : Chọn "Tạo phương thức thanh toán"

Chọn "Tạo phương thức thanh toán"

Bước 2: Thêm phương thức thanh toán

Thêm phương thức thanh

Bước 3: Điền thông tin tài khoản

Điền thông tin tài khoản ngân hàng

Bước 4: Xác nhận

Xác nhận thông tin