Doanh nghiệp

Quản lý toàn bộ thông tin về các doanh nghiệp của bạn
Tổng quan doanh nghiệp
Các tính năng đối với Doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp và Số điện thoại
Mã doanh nghiệp
Để tra cứu thông tin chi tiết của Doanh nghiệp
Chọn "Chi tiết"
Nhân viên
Kho hàng
Sản phẩm
Phương thức thanh toán
Kết nối API
Bạn có thể nạp tiền vào Ví rả trước để trừ phí dịch vụ Chuyển phát nhanh của Snappy thay vì thu tiền mặt mỗi khi Shipper đến lấy hàng giúp việc thanh toán trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Mỗi phiên đối soát hệ thống sẽ ưu tiên trừ phí dịch vụ vào Ví trả trước trước khi trừ vào COD của đơn hàng.
Số dư ví trả trước
Mẫu in vận đơn của Shop
Cài đặt cấu hình doanh nghiệp